Thursday, 1 January 2015

Progress Review Meeting at DDPI Office Hassan by the Commissioner of Public Instruction on 01.01.2015

ದಿನಾಂಕ 1-1-2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಛೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
Progress Review Meeting at DDPI Office Hassan by the Commissioner of Public Instruction on 01.01.2015

No comments:

Post a Comment